O mnie

Dorota Reterska,urodzona w Częstochowie.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, kierunek Wychowanie Plastyczne.
Dyplom z wyróżnieniem w 2000 roku w Pracowni Litografii prowadzonej przez profesora
Grzegorza Banaszkiewicza.

W latach 2001-2006 asystent w Pracowni Litografii na Akademii im.Jana Długosza w Częstochowie.

Od 2008 roku prowadzi Pracownie Sztuk Plastycznych - Pracownie graficzną w Częstochowie.

Zajmuje się grafikę warsztatową, rysunkiem, fotografią...