Pracownia na Dąbrowskiego (od 2008 r. do 2010 r.)

Zdjęcia przedstawiają uczestników różnych warsztatów plastycznych
organizowanych w Pracowni Sztuk Plastycznych.
 
W zajęciach brały udział dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie.
W trakcie zajęć uczestnicy zapoznali się z historią druku 
wklęsłego,wypukłego i płaskiego.
Dzieci uczestniczyły w  pokazie warsztatowym, następnie same 
wykonały matryce i odbitki grafik. 
 
Szkoliła się również studentka UNIVERSITY-WEST OF ENGLAND
IN BRISTOL-ILLUSTRATION WITH ANIMATION 
poznając tajniki druku płaskiego-litografii. W Pracowni Sztuk Plastycznych
realizowała zajęcia z ilustracji ksiażkowej. 
 
W pracowni odbywały się również indywidualne zajęcia przygotowujące
uczestników do egzaminów wstępnych w szkole plastycznej.